Vizualizim – niveli i hapjes së kuvendeve në rajon dhe në Maqedoni

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, në bashkëpunim me partnerët e rrjetit rajonal të OJQ-ve dhe “ACTION SEE”, e përgatiti studimin më të ri për politikat publike, ku e analizuam nivelin e transparencës, të hapjes dhe të llogaridhënies së kuvendeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Nëpërmjet këtij vizualizimi janë prezantuar një pjesë e konstatimeve kyçe të hulumtimit për nivelin e hapjes së kuvendeve në rajon dhe në Maqedoni. Sipas indeksit të hapjes, njëra nga anët më të fuqishme të Kuvendit të Maqedonisë janë mekanizmat kontrollues me një nivel të lartë prej 83%, si dhe vetëdija e Kuvendit, e cila arrin 76%. Megjithatë, Kodi i parë etik i Kuvendit, që nga formimi i tij e deri më sot, është miratuar para ca kohësh, më 11 qershor të vitit 2018, dhe nuk ka tregues për zbatimin e tij.

Analizën e plotë mund ta shihni këtu.

ACTION SEE parlament_sq
Infogram
Verified by MonsterInsights