Vizualizim – shkalla e hapjes së pushtetit ekzekutiv në rajon dhe në Maqedoninë e Veriut

Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis, në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OJQ-ve të “ACTION SEE”, e përgatiti studimin më të ri të politikave publike, ku e analizojmë nivelin e transparencës, shkallën e hapjes dhe të llogaridhënies së kuvendeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Përmes këtij vizualizimi janë paraqitur disa nga gjetjet kryesore të hulumtimit të shkallës së hapjes së pushtetit ekzekutiv në rajon dhe në Maqedoninë e Veriut. Sikurse edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit mund të vërehet se hapja bie nga nivelet më të larta drejt niveleve më të ulëta të pushtetit ekzekutiv.

Analizën e plotë mund ta gjeni këtu.