Мени
we-go

We-go

Целта на проектот We-Go е успешно да ги пренесе и прилагоди „Добрите примери и знаења за е-Владеење“ и да овозможи спроведување натамошни проекти вклучувајќи и придружни мерки за зајакнување и унапредување на истражувањата за е-Владеење во земјите од Западен Балкан заедно со партнери од Европската унија. Проектот We-Go ќе и помогне на јавната администрација во земјите од Западен ...

YM_web_draft_3_conf-300x78

Иницијатива Млади и медиуми во Југоисточна Европа

Проектот „Млади и медиуми“ имаше за цел да ја анализира положбата на младите и медиумите во 11 земји од Југоисточна Европа. Фондацијата Метаморфозис и Младинскиот образовен форум како главна активност на овој проект спроведоа истражување за односите меѓу младите и медиумите. Истражувањето ја истражува положбата на младите во медиумите, потребите на младите од медиумите, како и ...

Open_Access_PLoS

Отворен пристап

Current potential Open Access content creators lack awareness of the full potential of digital technologies, and sometimes lack some basic skills related to use of software systems. Most acutely, many academics, scientists and researchers fail to enter the scientific debate at all, and rarely publish the results of their work, as number of citations and other measures of scientific/academic influence play very minor role in their career advancement, as opposed to political or personal influences. They also lack awareness of the general concept of Open Access and its interrelations with the way the web functions, especially in terms of it to spread information. […]

m_250x250

Приватност на интернет

Метаморфозис ќе спроведе оценување на практиките и процедурите на институциите, организациите и фирмите за ракување со личните податоци. За таа цел ќе биде развиена специјална методологија од страна на интердисциплинарна работна група. Проценката ќе послужи како основа за понатамошно развивање на проектни активности. Целта на проектот е да се зголеми заштитата на ...

8302581049_b452b38697_z

Граѓанското општество и новите технологии во регионот JИЕ – зајакнување на контекстуалната употреба на новите технологии во работата на граѓанскиот сектор

Проектот овозможува создавање канали за комуникација и можности за соработка со други граѓански организации и други институции, што создава плодна основа за заедничка работа на идни проекти насочени кон остварување на заеднички цели на регионално ниво. Општа цел: Поврзување на иницијативите на граѓанските организации на регионално ниво со употребата на новите технологии и ...

eriders

е-Рајдери

Проектот е-Рајдери (официјален блог на проектот) го јакне капацитетот на граѓанските организации (НВО) во Македонија за да ги пренесат своите пораки, да поттикнат граѓанско учество во општествениот живот, да коалицираат и подобро да им служат на своите заедници. Е-Рајдерите (од анг. е-Јавачи) се мобилни консултанти што обезбедуваат поддршка за граѓанските организации за оптимално ...

mapa_digitalni_klubovi

Дигитални клубови

Во рамките на проектот Дигитални клубови Фондациjата Метаморфозис, отвори 12 дигитални клубови на териториjата на Република Македониjа. Дигиталните клубови нудат голем број на активности и услуги кои вклучуваат пристап до ИКТ од страна на жителите во заедницата, со цел поддршка на нивниот социјален и економски развој. Дигиталните клубови ги исполнуваат стандардите на ...

system-71228_640

Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество

Проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“ е дизајниран да ги засили постоечите напори на граѓанските организации, градејќи им ги капацитетите и вештините за користење на новите технологии за вмрежување и застапување.  Преку серија на алатки и обуки, локалните граѓански организации ќе имаат подобрена соработка едни со други, со нивните целни групи и...

Screen Shot 2014-09-18 at 11.49.46 AM

Зголемување на употребата на владините веб-локации како алатки за транспарентност, отчетност и е-учество

Истражувачкиот проект го испитуваше тековното ниво на употреба на владините веб-локации на општинско и државно ниво (веб-локации .gov.mk) во областа на транспарентноста, отчетноста и е-учеството во донесувањето одлуки и обезбеди препораки за тоа како да се надминат пречките што спречуваат реализација на целосниот потенцијал на нови технологии во овие области.

logo-sledi-gi-parite

Следи ги парите

Сервисот „Следи ги парите“ (www.SlediGiParite.mk) има за цел да ја доближи фискалната политика на локалните самоуправи во Македонија до граѓаните, преку едноставно и транспарентно прикажување на нивните буџети, односно приходите и расходите на општините од 2008 година па до денес. Информациите кои ги содржи сервисот ќе им овозможат на граѓаните да го следат трошењето на парите во нивните ...