Мени

Grante për “Meet and Code 2019” — Aplikoni deri më 8 shtator

Afrohet afati i fundit për paraqitjen e ideve për ngjarje për “Meet and Code!” – 8 shtator 2019. Ngjarjet që do të zgjidhen do të marrin grant prej 300 eurosh për organizimin e tyre! Punëtori për programim, hakatone, ligjërata, gara, mbrëmje programimi, orë për robotikë etj. Këto janë vetëm disa shembuj të ngjarjeve që mund të organizohen dhe të fitojnë grant prej 300 eurosh! Imagjinata juaj është kufiri.   Paraqitja e ngjarjeve bëhet deri më: 08.09.2019 www.meet-and-code.org Regjistrojeni organizatën tuaj dhe paraqiteni ngjarjen A jeni organizatë ...

Thirrje për dhënien e granteve të vogla të veprimit

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Qendra për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan Në kuadër të projektit “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor STEP” shpallin Thirrje për dhënien e granteve të vogla të veprimit Afati i fundit për dorëzim: 26 gusht 2019 1. Hyrje Projekti “Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP” (ang. Smart Tourism Enhancement Project – STEP) zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis në partneritet me “Qendrën për zhvillimin e rajonit planifikues të Pollogut dhe ...

Qëndrim i Fondacionit Metamorfozis për rregullimin e mbrojtjes së privatësisë gjatë përdorimit të aplikacionit celular “MOJ DDV” (TVSH-ja IME)

Fondacioni Metamorfozis përmes programit “Të drejtat e njeriut në internet” fokusohet në mbrojtjen e privatësisë duke i forcuar kapacitetet dhe njohuritë e qytetarëve dhe të institucioneve për shoqërinë digjitale. Metamorfozis promovon “qasje për të gjithë” përmes përdorimit inovativ dhe shpërndarjes së njohurive si dhe përdorimit etik të teknologjive të reja. Në këtë drejtim, Metamorfozis e analizoi aspektin e informimit të qytetarëve për përpunimin e të dhënave personale duke përdorur aplikacionin celular “MOJ DDV”. Aplikacioni ...

U mbajt takimi fillestar me grantistët nga cikli i tretë i skemës së granteve të projektit ACTION SEE nga Maqedonia e Veriut

Më 9 korrik të vitit 2019 u mbajt takimi fillestar me përfaqësuesit e grantistëve nga cikli i tretë i skemës së granteve të projektit ACTION SEE nga Maqedonia e Veriut Qëllimi i takimit fillestar ishte që përfituesit e grantistëve të njihen më mirë me procedurat në lidhje me zbatimin e granteve të tyre, por gjithashtu të kenë mundësinë të njihen mes tyre, t’i shkëmbejnë praktikat dhe përvojat më të mira në lidhje me zbatimin e granteve, dhe të krijojnë kontakte për bashkëpunim të mëtejshëm. Në këtë mënyrë, projekti ka për qëllim ndërtimin e një ...