Мени

Thirrje për dorëzimin e ofertave: Zgjidhje softuerike për platformë ndër-rajonale onlajn të turizmit

Për nevojat e projektit “Ndërmarrja Sociale – Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP)” i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar (IPA II 2014-2015), në bazë të marrëveshjes për grant me numrin referent IPA/2017/390-054, komisioni i prokurimeve pranë Fondacioni “Metamorfozis”, në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin e Rajonit Planifikues të Pollogut – Tetovë dhe Këshillin e Qarkut Elbasan, shpall thirrje për dorëzimin e ofertave për prokurimin e shërbimeve për zhvillimin e zgjidhjes ...

Thirrje për angazhim të gazetarit/es për “Meta.mk”

Kërkojmë gazetar/e me entuziazëm dhe këmbëngulje të mjaftueshme që dëshiron nëpërmjet punës së tij/saj të ofrojë perspektivë të re mbi ngjarjet dhe zhvillimet në Maqedoni dhe të eksperimentojë me mënyra të reja të paraqitjes të përmbajtjeve në internet.

Seri seminaresh të avancuara për gazetarët profesionistë të moshës prej 23-35 vjet

Organizata joqeveritare “Alfred Friendly Press Partners”, e cila ekziston tashmë 35 vjet dhe punon në kuadër të Shkollës së Gazetarisë në Misuri nga shteti i njëjtë i SHBA-ve në qytetin e Kolumbisë, do të mbajë një seri prej pesë seminaresh për nevojat e gazetarëve të Maqedonisë gjatë vitit 2019. Seminaret, nga të cilat tre të parat mbahen në Shkup, i katërti në Strugë dhe i fundit në Mavrovë, do të mbulojnë tema që kanë të bëjnë me strategjitë për krijimin efektiv të storjeve dhe prezantimin e tyre, pastaj gazetarinë mobile, audio inicizimin dhe ...

Antikorrupsioni dhe kompromiset – një mision i pamundur

Ndërtimi i një sistemi të plotë për integritet në nivel qendror dhe lokal; shtrëngimi i politikës së kundërvajtjes në ligjin themelor për anti-korrupsion dhe plotësimi i ligjit ekzistues për mbrojtjen e bilbilfryrësve (denoncuesve) janë vetëm një pjesë e rekomandimeve që dolën si konkluzione në hulumtimin që e realizoi Fondacioni Metamorfozis në temën Anti-korrupsioni dhe lufta kundër krimit të organizuar. Kjo fushë ndoshta ëshhtë kyçe për sundimin e ligjit në një shtet dhe i prek pothuajse të gjitha pushtetet dhe institucionet që dalin prej tyre, e me ...