Menyja
DSC_0144

Diskutim për përfshirjen e Kuvendit në Partneritetin e hapur qeveritar

Ngjarja u shoqërua me diskutime interesante dhe të hapura nga ana e deputetëve, shërbimi i Kuvendit, organizatat qytetare dhe donatorët, me qëllim të ngritjes së nivelit të vetëdijes për punë transparente dhe të përgjegjshme të Kuvendit të RM-së.

e-society-slide

Konferenca e trembëdhjetë e-Shoqëri.mk në temën: Liria dhe privatësia

Në këtë ngjarje, në katër sesione të veçanta do të debatojnë dhe do të diskutojnë përfaqësuesit e institucioneve, organizatave mediatike dhe të sektorit qytetar, me qëllim që të kontribuojnë për përforcimin e vetëdijes publike për reformat prioritare dhe sfidat në sferën mediatike.

meta_thumb

Metamorfozis shpall konkurs për punësim

Fondacioni “Metamorfozis” ka nevojë për punësim për vendet e mëposhtme të punës: Koordinator i projekteve (project coordinator) – i/e angazhuar për realizimin e projekteve të ndërlikuara në lidhje me qeverisjen e mirë, zhvillimin e kapaciteteve të organizatave qytetare dhe të institucioneve dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në sferën digjitale. Kushtet e nevojshme: Arsim të lartë të kryer Së paku 5 vite përvojë pune me projekte të financuara nga BE-ja ose donatorë të tjerë ndërkombëtarë Nivel i lartë i njohjes dhe i zbatimit të gjuhës ...

USAID_CEP_logo_en-01

Kërkesë për aplikime për grante për mbështetje strategjike (RFA) # CEP-SSG-02

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare në Maqedoni i fton organizatat qytetare në Maqedoni që të aplikojnë për grante për mbështetje strategjike. Projekti për pjesëmarrje qytetare është program pesëvjeçar i financuar nga USAID-i që kontribuon për arritjen e dy qëllimeve: (1) ndikimin më të madh të OSHQ-ve mbi politikat dhe programet që kanë të bëjnë me çështjet me prioritet që i brengosin qytetarët, dhe (2) angazhimin më të madh dhe të qëndrueshëm të të rinjve në jetën publike në Maqedoni. Grantet për mbështetje strategjike do të menaxhohen nga...