Menyja
20171215_144351

U mbajtën takime me grantistët e projektit ACTION SEE nga Maqedonia

Më 05 dhjetor të vitit 2017 u mbajt takim me përfaqësuesit e grantistëve në lidhje me implementimin e granteve të tyre, si dhe për përcaktimin e nevojave për trajnim dhe për zhvillimin e kapaciteteve të tyre, që është njëra nga aktivitetet kyçe të projektit ACTION SEE. Në këtë takim, grantistët kishin mundësi që të njoftohen ndërmjet tyre dhe t’i këmbejnë praktikat dhe nevojat më të mira në lidhje me implementimin e granteve. Në këtë mënyrë, projekti ka për qëllim edhe ndërtimin e platformës së përbashkët dhe lidhjen në rrjet të organizatave ...

esociety photo 3

Е-Shoqëri.mk: Reformat e mediave duhet të bëhen në mënyrë profesionale dhe nëpërmjet dialogut

Në mesin e folësve në sesionin e parë ishte edhe drejtoresha ekzekutive e Fondacionit "Shoqëri e hapur - Maqedoni", Fani Karanfillova - Panovska, e cila e potencoi rëndësinë e rolit të shoqërisë qytetare dhe theksoi se pa shoqëri qytetare, e cila do të jetë kritikuese profesionale dhe objektive e pushtetit, nuk do të realizohet ajo që duhet

20171017_103607

Në Beograd u mbajt takim i partnerëve të projektit ACTION SEE

На оваа средба беа разгледани и договорени неколку нови индикатори за мерење

DSC_0144

Diskutim për përfshirjen e Kuvendit në Partneritetin e hapur qeveritar

Ngjarja u shoqërua me diskutime interesante dhe të hapura nga ana e deputetëve, shërbimi i Kuvendit, organizatat qytetare dhe donatorët, me qëllim të ngritjes së nivelit të vetëdijes për punë transparente dhe të përgjegjshme të Kuvendit të RM-së.