Menyja
platforma 2

Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit kërkon profesionalizëm, departizim dhe integritet nga anëtarët e KSHPK-së

Platforma e organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit (Platforma) kërkon krijimin e organit profesional për anti-korrupsion, i cili në mënyrë efektive, të pavarur dhe me integritet të lartë do t’i inicojë dhe do t’i zbatojë kompetencat ligjore dhe politikat për parandalimin e korrupsionit në Republikën e Maqedonisë. Platforma kërkon të ndryshohet modeli aktual për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit, i cili do të bazohet në kompetencë dhe integritet, pa ndikime partiake, nëpërmjet marrjes publike në pyetje ...

OMR1_vtor_periodicen4

Prezantim i Raportit të dytë periodik monitorues nga projekti “Observatori për reforma mediatike”

Më 6 mars u mbajt prezantimi i Raportit të dytë periodik monitorues në kuadër të projektit “Observatori për reforma mediatike”. Ky raport merret me vëzhgimin e implementimit të Reformave urgjente prioritare të vendosura nga BE-ja në pjesën e Lirisë së të shprehurit dhe i ndjek katër fusha: Reformat në transmetuesin publik të radiodifuzionit; Reklamat qeveritare; Qasja në informatat me karakter publik; Shpifaj dhe ofendimi. Në prezantim folën: Fisnik Shabani nga “Agora” – Qendra për promovimin e vlerave qytetare, i cili foli për ...

workshop2

Takim i grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

Propozim-versionin e parë e përgatitën: Bardhyl Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Zoran Janevski, anëtar i Këshillit drejtues të Fondacionit Metamorfozis, Goran Rizaov, koordinator i projekteve në Fondacionin Metamorfozis dhe Martin Todevski, projekt-menaxher në Qendrën për menaxhim me ndryshimet.

usaid-logo-news

Sesione informuese për Kërkesën për aplikime për Grante partneriteti

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare u bën thirrje të gjitha organizatave qytetare nga Maqedonia që të marrin pjesë në sesionet informuese me qëllim të promovimit të thirrjes për aplikime për grante të partneritetit. Orari i mbajtjes së sesioneve informuese është ky: 05.02.2018 – Hoteli TCC Grand Plaza, 12:00-13:30 06.02.2018 – Hoteli Epinal, Manastir, 13:00-14:30 08.02.2018 – Hoteli Oaza, Shtip, 12:00-13:30 Poashtu do të organizojmë edhe një sesion informuese onlajn.