Дали знаете кои податоци се лични податоци? Дали знаете дека личните податоци се однесуваат само на физички лица?

Законот за заштита на личните податоци им гарантира повеќе права на физичките лица како субјекти на лични податоци. На овој линк: Вашите права | Агенција за заштита на личните податоци (dzlp.mk) можете да прочитате повеќе информации за правата што ги имаме сите ние, како субјекти на лични податоци и да најдете примери за нивната практична примена.

Сподели: