A e dini se cilat të dhëna janë të dhëna personale? A e dini se të dhënat personale u referohen vetëm personave fizikë?

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale garanton më shumë të drejta për personat fizikë si subjekte të të dhënave personale. Në këtë link: Të drejtat tuaja | Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (dzlp.mk) mund të lexoni më shumë informata për të drejtat që I kemi të gjithë ne si subjekte të të dhënave personale dhe mund të gjeni shembuj të zbatimit të tyre praktik.

 

Ndaje: