Мени

Национален почетен состанок на мрежата за застапување на ICEDA одржан во Северна Македонија

Меѓународниот почетен состанок на мрежата за застапување на ICEDA за Северна Македонија се одржа онлајн денес, 18.12.2020 година. На состанокот присуствуваа новите суб-грантисти и членови на мрежата, односно Рурална коалиција, AГТИС – Здружение за граѓанска толеранција и соработка и SMART UP – Лабораторија за социјални иновации. Целта на состанокот беше обезбедување простор за вмрежување на суб-грантистите / членови на мрежата ICEDA и нивно запознавање со проектот и мрежата ICEDA, правилата за известување и видливост на проектот, како и следните чекори за градење на нивните капацитети и функционирање на мрежата.

Фондацијата Метаморфозис и партнерите на проектот „Зголемување на граѓанскиот ангажман во дигиталната агенда – ICEDA“, кофинансиран од Европската унија, со задоволство ве информираат дека 15 под-грантови (мали грантови) се доделени преку првиот циклус на Шемата за мали грантови ЛОТ 1: Доделување суб-грантови за центри за поддршка на е-владеење.

15-те мали грантови беа доделени на 3 граѓански организации од Албанија, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кои во наредниот период, како дел од мрежата ИЦЕДА, ќе работат на формирање и управување со граѓански центри за поддршка на е-владеење преку кои ќе им помогнат на нивните целни групи да користат одредени е-услуги и да шират дигитална писменост.

Повеќе информации за 15-те доделени суб-грантови во Западен Балкан поддржани од ICEDA може да најдете овде.

 

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм  (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.