За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, кофинансиран од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за креирање визуелен идентитет.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за креирање визуелен идентитет

Прилог 1 – Формулар за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е четврток, 05.05.2022 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до вторник, 03.05.2022.

Photo: https://pixabay.com/vectors/laptop-workspace-flat-design-3214756/ from https://pixabay.com/

Foto: Laptop Workspace Flat Design – Free vector graphic on Pixabay from Pixabay.com

Сподели: