За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, кофинансиран од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за спроведување истражување за запознаеноста на граѓаните со правото на заштита на личните податоци.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за истражување на јавно мислење

Прилог 1 – Формулар за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е вторник, 26.04.2022 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до четврток, 21.04.2022.

 

Сподели: