Иако, за многумина, користењето на Интернет е рутина која се практикува секојдневно, ретко се посветува доволно внимание на безбедно користење Интернет.

Безбедноста на Интернет, позната и под називите кибер-безбедност или онлајн безбедност, значи да се биде заштитен од ризици и закани кои постојат во онлајн светот. Опасностите од ваквите ризици се различни и многубројни: загрозување на безбедноста на личните податоци; неовластено следење на комуникациите; измами, закани; нарушување на менталното здравје и благосостојба и т.н.

Во продолжение споделуваме неколку практични совети кои можат да ни помогнат да се заштитиме од овие закани.

 

Сподели: