Фондацијата Метаморфозис, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, на 12 и 13 јули 2021 година спроведе дводневна он лајн обука за отворени податоци.

На обуката учествуваа 22 државни службеници кои се дел на тимовите за отворање на податоците во:

  • Генералниот секретаријат на Владата
  • Министерството за внатрешни работи
  • Министерството за образование и наука
  • Министерството за информатичко општество и администрација
  • Бирото за јавни набавки и
  • Институтот за јавно здравје.

Обуката за отворени податоци имаше за цел да го унапреди знаењето и вештините на лицата кои ќе работат на отворање на податоците во нивните институции.

Во рамките на дводневната обука учесниците имаа можност да се стекнат со напредни познавања за концептот, форматите и придобивките од отворените податоци, за процесот на идентификација, каталогизација и приоритизација на податочни сетови, како и да добијат практично знаење за процесот на објавување на податочни сетови на порталот data.gov.mk.

Обуката за отворени податоци е дел од активностите кои се спроведуваат за обезбедување на техничка поддршка на определени институции во процесот на отворање на нивните податоци.

 

Сподели: