“Граѓанското учество е важно во процесот на дигитална трансформација на јавните услуги, затоа што само ние граѓаните ги знаеме нашите потреби, и истите треба да ги пренесеме на институциите за да тие можат соодветно да одговорат на нив.

Од институциите треба да бараме ефикасни, безбедни електронски услуги, кои одговараат на нашите потреби и се лесни заупотреба, за да ни ги заменат секојдневијата со чекање пред шалтери, трошење на пари и време за добивање на одредена јавна услуга.”

Мила Јосифовска Даниловска, Фондација Метаморфозис (Северна Македонија)

 

Македонски јазик

Албански јазик

Црногорски јазик

Српски јазик

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ кофинансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија.

Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: