Vitet e fundit kanë sjellë aplikimin e zgjidhjeve digjitale dhe teknologjike me shpejtësi të paparë në të gjithë sektorët. Ky zhvillim i shpejtë është përballur me shumë sfida. Një prej tyre është frika e rritjes së hendekut mes ngjarjeve dhe qytetarëve. Kjo shpejtësi e paprecedentë mund të ketë shkaktuar edhe shfaqjen e një grupi të ri të grupeve të cenueshme në aspekt digjital. Çdo risi duhet të adresojë saktësisht këtë çështje: zhvillimet e ardhshme teknologjike nuk duhet të udhëhiqen vetëm nga ajo që është teknologjikisht e realizueshme, por nga ajo që është e dëshirueshme dhe e pranueshme nga shoqëria.

Prandaj, promovimi dhe zhvillimi i aftësive dhe edukimit digjital është thelbësor. Për këtë arsye, së bashku me partnerët e ICEDA-s, ekipi i Akademisë së e-Qeverisje organizoi një uebinar mbi ndërtimin e aftësive digjitale me përvojë dhe njohuri nga Estonia. Uebinari ishte dedikuar për të ngritur kapacitetet e nën-grantistëve dhe anëtarëve të rrjetit ICEDA nga cikli i dytë i skemës së granteve të vogla LOT 2: Ndahen grantet për iniciativa avokuese për Agjendën Digjitale.

 

Qëllimi i këtij uebinari ishte të bisedohej për zhvillimin dhe promovimin e aftësive digjitale përmes edukimit joformal (qeveria, organizatat e shoqërisë civile, bizneset private) për të gjithë: si dhe çfarë aftësish bazë digjitale të ofrohen, çfarë trajnimi ose mentorimi duhet të ofrohet kur kjo është e nevojshme, si të rritet edukimi digjital, çfarë ka bërë Estonia për të zhvilluar aftësitë digjitale të njerëzve të saj të moshave, gjinive, grupeve të ndryshme, etj.

 

Trajnuesit, Ants Sild, konsulent dhe trajner për TI dhe Menaxhment Strategjik, dhe Kryetarja e Bordit të Baltic Computer Systems & BCS Koolitus, dhe Christina Mend, eksperte e lartë për e-Demokracinë në eGA dhe aktiviste e shoqërisë civile, i udhëhoqën pjesëmarrësit gjatë procesit dhe diskutimeve. Ata e zhvilluan trajnimin përmes një kombinimi të disa metodave të mësimdhënies në varësi të seancës dhe dinamikës së grupit të punës, duke përfshirë: leksione të shkurtra me prezantime, punë në grupe të vogla, raste studimore, argumentim dhe diskutim të prezantimeve, kontribut të pjesëmarrësve dhe pyetje dhe përgjigje.

——————————————————————————————————————————————

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-Qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), Partnerët për Ndryshime Demokratike (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: