Edhe pse shumica e vjedhjeve të identitetit kanë të njëjtin motiv, që është përfitimi financiar, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ato ndodhin gjithmonë për këtë arsye. Strategjitë, mjetet dhe mediat përmes të cilave arrihen këto përfitime mund të ndryshojnë shumë. Prandaj, kemi disa kategori të vjedhjes së identitetit, më të zakonshmet prej të cilave janë:

 

Ndaje: