Vjedhja e identitetit është një nga llojet më të zakonshme të keqpërdorimit të të dhënave personale në internet dhe mund të marrë shumë forma.

Infografiku i mëposhtëm ofron një shpjegim se cilat teknika përdoren për të vjedhur identitetin e dikujt.

 

 

Ndaje: