Иако повеќето кражби на идентитет имаат ист мотив, а тоа е финансиска добивка, не мора да значи дека секојпат се случуваат поради тоа. Стратегиите, алатките и медиумот преку кои се постигнуваат овие добивки може значително да се разликуваат. Затоа, имаме повеќе категории кражби на идентитет, а најчести се:

Сподели: