Hulumtimi tregoi se ka rritje të vazhdueshme të numrit të e-shitoreve, prej 160 sa ka pasur në shtator të vitit 2012 në 175 në muajin mars të vitit 2013. 67% e e-shitoreve aktive kanë publikuar politika për privatësi, që paraqet rritje prej 8% në krahasim me situatën në shtator të vitit 2012.

E-shitoret_Maqedoni

Procent_e-shitoret

* Informatat për e-shitoret ekzistuese janë marrë nga listat me e-shitore që gjenden në ueb-faqet e Tutunska Bankës, Uni Bankës dhe Halkbankës, si dhe nga lista me e-shitore që gjendet në ueb-faqen www.cpay.com.mk.

Ndaje: