Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” ka nevojë për gazetarë të cilët do të jenë të angazhuar në “Meta.mk” dhe “Portalb.mk”.

Kushtet:

  1. Të ketë së paku pesë vite përvojë pune
  2. Për “Meta.mk” – Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase, njohje të gjuhës angleze dhe të gjuhës shqipe (nuk është kusht).
  3. Për “Portalb.mk” – Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe maqedonase si dhe njohje të gjuhës angleze.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë në këtë email adresë konkurs@metamorphosis.org.mk :

  1. Biografi të shkurtër
  2. Letër të shkurtë motivimi

Ju lutemi të shënoni në titullin e aplikimit (subject-in e emailit) se për cilin medium aplikoni.

Konkursi është i hapur nga 20 korriku deri më 5 gusht.

Ndaje: