Përveç shtandit informativ, gjatë kësaj ngjarjeje treditore u mbajt edhe një projketim njëorësh i 13 filma të shkurtër edukativë të dedikuar për fëmijë, që janë pjesë projektit “Privatësia në internet në mënyrë të lehtë”. Përveç që mund t’i shihnin filmat, të pranishmit kishin mundësi të parashtrojnë edhe pyetje që kanë të bëjnë me sigurinë dhe privatësinë e fëmijëve në internet.

lanfest231

Ndaje: