Hapja e pushtetit ekzekutiv në RMV

2

Si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës.

Për t’i prezantuar më mirë rezultatet e konstatuara, Fondacioni Metamorfozis përgatiti vizualizime.

Vizualizimi është rezultat i hulumtimit empirik gjithëpërfshirës të bazuar të në Indeksin e hapjes.

Vizualizimi është në dispozicion në maqedonisht, shqip dhe anglisht.

Vlerësimi i plotë gjendet në këtë link.

Verified by MonsterInsights