Propagandë, narrative të rreme, dezinformata – ndikimet e dëmshme të Kremlinit në Maqedoninë e Veriut, Përmbledhje artikujsh mediatik

Që demokracia të jetë e qëndrueshme dhe funksionale, nevojiten jo vetëm qytetarë të përfshirë dhe aktivë, por edhe një publik i informuar i mirë, i cili mundëson vendimmarrje cilësore, të bazuar në njohuri. Kundrejt kësaj, liria e shprehjes dhe e medias kërcënohen nga një valë dezinformatash që janë pjesë e propagandës autoritare populiste nga burime vendase dhe të huaja.

Projekti “Qendra Kundër Dezinformatave: ekspozimi i ndikimeve malinje përmes gazetarisë” synon të ekspozojë pretendimet kryesore propagandistike që e mohojnë ekzistencën e ndikimeve të dëmshme të huaja në Republikën e Maqedonisë së Veriut që synojnë minimin e demokracisë. Ai është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Fondacionit “Metamorfozis” dhe një rrjeti mediash, gazetarësh hulumtues dhe analistësh për të dokumentuar situatat dhe për të demaskuar dezinformatat duke ofruar dëshmi për gjendjen faktike. Përmbledhja “Propagandë, narrative të rreme, dezinformata – efektet e dëmshme të Kremlinit në Maqedoninë e Veriut” është një përzgjedhje e informacioneve publike të krijuara duke u bazuar në një qasje metodologjike transparente për verifikimin e fakteve që i hedhin poshtë parimet qendrore të propagandës antidemokratike dhe populiste.

Rekomandime Për Veprim Të Përbashkët Për Të Ndërtuar Rezistencë Shoqërore Ndaj Efekteve Të Dëmshme Të Dezinformatave

Si rezultat i procesit të hulumtimit dhe analizës së të dhënave në kuadër të aktiviteteve për luftimin e dezinformatave, të plotësuar përmes procesit të konsultimeve të hapura ndërmjet Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, Këshillit për Etikën në Media (KEMM), Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), Sindikatës së Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatikë (SGPM), Institutit […]

Vlerësimi i katërt i përputhshmërisë së shërbimeve dhe mjeteve digjitale ekzistuese dhe të planifikuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – maj 2023

Ky publikim përmban vlerësime për shkallën e përputhshmërisë së shërbimeve publike elektronike me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Vlerësimi është kryer në janar 2023 sipas Metodologjisë për vlerësimin e përputhshmërisë së shërbimeve publike digjitale me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ky vlerësim është vazhdimësi e tre vlerësimeve të mëparshme të kryera […]

Fjalorth i termave që lidhen me Agjendën Digjitale

Gjatë tre viteve të fundit, anëtarët e rrjetit ICEDA kanë mbledhur dhe sqaruar terma të rëndësishëm për qytetarët në lidhje me Agjendën Digjitale, për të çmitizuar koncepte të caktuara dhe për ta sjellë transformimin digjital më afër të gjithë aktorëve. Ky fjalorth përmban 39 terma që lidhen me Agjendën Digjitale. Ky dokument është në dispozicion […]