Propagandë, narrative të rreme, dezinformata – ndikimet e dëmshme të Kremlinit në Maqedoninë e Veriut, Përmbledhje artikujsh mediatik

Që demokracia të jetë e qëndrueshme dhe funksionale, nevojiten jo vetëm qytetarë të përfshirë dhe aktivë, por edhe një publik i informuar i mirë, i cili mundëson vendimmarrje cilësore, të bazuar në njohuri. Kundrejt kësaj, liria e shprehjes dhe e medias kërcënohen nga një valë dezinformatash që janë pjesë e propagandës autoritare populiste nga burime vendase dhe të huaja.

Projekti “Qendra Kundër Dezinformatave: ekspozimi i ndikimeve malinje përmes gazetarisë” synon të ekspozojë pretendimet kryesore propagandistike që e mohojnë ekzistencën e ndikimeve të dëmshme të huaja në Republikën e Maqedonisë së Veriut që synojnë minimin e demokracisë. Ai është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Fondacionit “Metamorfozis” dhe një rrjeti mediash, gazetarësh hulumtues dhe analistësh për të dokumentuar situatat dhe për të demaskuar dezinformatat duke ofruar dëshmi për gjendjen faktike. Përmbledhja “Propagandë, narrative të rreme, dezinformata – efektet e dëmshme të Kremlinit në Maqedoninë e Veriut” është një përzgjedhje e informacioneve publike të krijuara duke u bazuar në një qasje metodologjike transparente për verifikimin e fakteve që i hedhin poshtë parimet qendrore të propagandës antidemokratike dhe populiste.