Мени

Одржан онлајн настан за отворена влада на локално ниво во рамки на иницијативата „Отворен град”

Во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондацијата Метаморфозис организираше онлајн настан на тема отворена влада на локално ниво. Настанот се одржаа на 29 септември 2020 година и е петтиот од серијата настани кои се спроведуваат во рамки на промоција на Иницијативата „Отворен град”. Целта на настанот беше подигнување на свеста и зголемување на знаењето на различните засегнати страни за иницијативата „Отворен град” и за концептот на отворена влада на локално ниво. Гости говорници на настанот беа Бернард Крабина од Центарот за истражувања во јавниот сектор (KDZ) од Австрија и Гордана Гапиќ Димитровска, Национален координатор на процесот на отворено владино партнерство. На настанот учествуваа 21 претставник на општините и граѓански организации кои дискутира за можностите и придобивките од имплементацијата на концептот на отворена влада на локално ниво.

Иницијативата „Отворен град” има за цел да ги трансформира градовите во потранспарентни, отворени и достапни организации, кои се во постојан контакт со граѓаните и кои одговараат на нивните потреби. Отворен град е модел за унапредување на работењето на градовите преку креирање на нова, подемократска локална инфраструктура на отвореност и партнерство со сите кои имаат удел во работењето и создавањето на подобра иднина во градовите: индивидуалните жители, организациите во заедницата, градската администрација, креаторите на политики и меѓународните партнери.