Мени

Одржан првиот состанок на управниот одбор на ICEDA

Денес, 08.07.2020 година, се одржа првиот состанок на членовите на управниот одбор на ICEDA преку платформата ZOOM. Средбата беше насочена кон запознавање на членовите и назначување на заменик претседател на управниот одбор, но главно се дискутираше и оценуваше напредокот на проектот во почетната фазата. Исто така се дебатираше за претстојните активности и самата динамика на проектот.

На состанокот учествуваа членовите на управниот одбор или членови-заменици од сите партнери вклучени во проектот Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA, како и координатори на националниот проект од секоја од земјите.

Средбата започна со краток вовед и претставување на сите учесници присутни на состанокот и со едногласно назначување на Блерта Тачи од Отворени податоци- Косово за заменик претседател на управниот одбор. Потоа следуваше презентација од страна на националниот координатор на проектот од Метаморфозис за спроведените активности и активностите што се во тек на спроведување. Дискусијата продолжи со споделување на неколку успешни приказни и предизвици со кои се соочувал секој партнер при спроведувањето на проектот за време на пандемијата и изборните периоди во рамките на земјите од Западен Балкан. Главниот заклучок беше дека и покрај многуте пречки, немало поголеми назадувања и дека пандемијата успеа да ја зголеми важноста на целите на проектот бидејќи дигитализацијата се покажа како клучен сегмент во овој период на криза.

Учесниците разговараа и за тоа како одржувањето на некои потенцијални активности може да се префрли на интернет, а сепак да се постигнат посакуваните резултати и да се влијае врз целната група. Дискусијата заврши со дебата за претстојното барање за апликации од граѓанските организации, за воспоставување на центри за поддршка на е-владеење во земјите во регионот на Западен Балкан во кои се спроведува проектот, што би било во согласност со промовирање на користењето на е-услугите и создавање на повеќе крајни услуги од јавните институции за граѓаните.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм  (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.