Мени

Одржана онлајн фокус група за спроведување на Дигиталната агенда за Западен Балкан во Република Северна Македонија

Во рамки на истражувањето поврзано со спроведувањето на Дигиталната агенда за Западен Балкан во Северна Македонија и на Западен Балкан, како дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA кој е ко-финансиран од Европската Унија и се спроведува во 6 држави (Северна Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Естонија), Фондација Метаморфозис организираше онлајн фокус група со претставници од институции и граѓанскиот сектор.

Фокус групата се одржа на 12-ти јуни, 2020 год, и на неа присуствуваа претставници од Асоцијација за е-трговија на Македонија, Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија – ЗЕЛС, Интернет Хотлајн провајдер Македонија, Фондација Отворено општество Македонија и Министерство за информатичко општество и администрација.

Целта на фокус групата беше да се зголеми заедничкото разбирање за тоа како Дигиталната агенда се одразува во административните реформи и како граѓанскиот сектор би можел да заземе позначително и поефективно учество во обликувањето и спроведувањето на Дигиталната агенда во државата. Дискусијата беше насочена кон рaзгледување на сегашната состојбата на спроведувањето на Дигиталната агенда во државата, поврза​носта на Дигиталната агенда со тековните административни реформи, предизвиците и перспективите за граѓанско учество во Дигиталната агенда и препораки за засегнатите страни во насока на подобро спроведување на Дигиталната агенда во државата.

Заклучоците и препораките од дискусијата ќе бидат вклучени во истражувањето, заедно со останатите информации добиени од онлајн прашалниците и интервјуата кои беа направени со претставници од засегнатите институции, медиуми и граѓански организации.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм  (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.