Дигиталните решенија во владеењето имаат мало значење и употреба, освен ако народот не верува во волјата и посветеноста на носителите на одлуки да ги стават луѓето (граѓаните) во центарот. Нивната важност во одлучувањето што влијае на нивните животи и моќта да ги променат политиката и услугите и да им веруваат на лидерите и на нивната државничка способност. Токму затоа, денес, заедно со партнерите на ИЦЕДА, тимот на Академијата за е-владеење го организираше третиот вебинар за подгрантантите на ИЦЕДА и членовите на мрежата ИЦЕДА, посветен на естонскиот еГраѓанин. Вебинарот беше наменет за градење на капацитетите на подгрантистите и членовите на мрежата ИЦЕДА од вториот циклус на шемата за мали грантови ЛОТ 2: Доделени под-франтови за иницијативи за застапување на дигитална агенда.

Целта на овој вебинар беше да се унапредат знаењата и вештините на учесниците за учество, развој на политики и услуги и дигитални решенија преку практичен пример кој ги прикажува различните начини на кои функционира дигиталното учество во Естонија, дискутирајќи за темите на дигитално учество, доверба и дигитална одговорност, што е тоа и што значи за институциите како и за граѓаните, како да се подигне свеста кај граѓаните за дигиталниот ангажман и безбедното користење на е-услугите, онлајн алатките, интернетот и што значи да се биде е-граѓанин во современиот свет.

Обучувачите, Кристина Реинсалу, програмски директор за е-демократија во eGA, и Кристина Манд, виш експерт за е-демократија во eGA и активист на граѓанското општество, ги водеа учесниците низ процесот, организирајќи прикази на случаи и дискусии. Тие комбинираа неколку наставни методи во зависност од темата и динамиката на работната група, меѓу кои кратки предавања со презентации, работа во мали групи, студии на случај, аргументација и дискусија на презентациите и аспекти на прашања и одговори, што им овозможи на учесниците целосно да учествуваат во овој интерактивен процес.

——————————————————————————————————————————————

Проектот „Зголемување на граѓанск ото учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: