Мени

U mbajt trajnim treditor me përfaqësuesit e organizatave qytetare dhe mediave

Në periudhën prej 11 deri më 13 dhjetor 2019, në Hotelin “Park&Spa” në Shkup u mbajt një trajnim treditor për grantistët e projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”.

Në trajnim morën pjesë përfaqësues të 11 organizatave qytetare dhe 10 mediave që janë pjesë e skemës së dytë të granteve të projektit, e cila realizohet në periudhën prej tetorit të vitit 2019 deri në mars të vitit 2020.

Në ditën e parë të trajnimit, grantistët patën mundësinë të njihen më në detaje me bazat e menaxhimit të ciklit të projektit, përgatitjen e planit për monitorim dhe vlerësimi, si dhe për mundësitë për rrjetëzim përmes Rrjetit për arsimim mediatik. Në ditën e dytë, theksi u vendos tek komunikimi dhe dukshmëria, si dhe thellimi i njohurive të grantistëve për temat e mëposhtme: të menduarit kritik si bazë e arsimimit mediatik, roli dhe funksionet e mediave në shoqëri, përdorimi i metodologjisë për verifikimin e fakteve, liria e shprehjes kundrejt gjuhës së urrejtjes etj.

Dita e tretë e punës ishte paraparë për zhvillimin e politikave, zhvillimin e mediave sociale, si dhe për metodat për avancimin e bashkëpunimit midis organizatave qytetare dhe mediave.

Përveç përfaqësuesve të ekipit të projektit, në këtë trajnim kontribut dhanë edhe Emilija Petreska Kamenjarova nga Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike (ASHAAM), e cila iu referua punës së Rrjetit për arsimim mediatik, si dhe Biljana Gjoneska nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (ASHAM), e cila e shpjegoi më thellësisht lidhjen midis mendimit kritik dhe arsimimit mediatik.

Në trajnimin treditor morën pjesë përfaqësues të organizatave të mëposhtme: Shoqata Multikultura, Qendra për Zhvillimin e Mediave të Bashkësive MEDIUM, “Sky Plus” – Strumicë, Qendra për Arsim, Kulturë dhe Aktivizëm, MULTUS – Gjevgjeli, Shoqata për Integrim Multikulturor INKLUZIONI – Ohër, Qendra Rajonale për Përfaqësim, Asociacioni për tolerancë qytetare dhe bashkëpunim – Prilep (ATQB), Qendra për Arte Audiovizuale, Shoqata për Mbrojtjen dhe Edukimin e Fëmijëve dhe të injve Romë – PROGRES, KriejtivEjt – Produksioni i Filmit Rinor, Shoqata qytetare Kontrapunkt – Shkup.

Nga mediat që njëkohësisht janë partnerë të organizatave qytetare në zbatimin e projekteve të tyre, të pranishëm ishin përfaqësuesit e: Portalit Bon Zo, TV GLOBI, TV Kanal VIS, Radio Tajme FM, TV Nova 12, Portali DRNKA, TV M, TV Star Shtip, Radio Pella, Portali “Aberxhija”, Portali “24 Vakti”, Portali Okno.