Rekomandime për përmirësimin e gjendjes – Shkalla e hapjes së pushtetit lokal në rajon dhe në Maqedoninë e Veriut

Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis, në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OJQ-ve të “ACTION SEE”, e përgatiti studimin më të ri të politikave publike, ku e analizojmë nivelin e transparencës, shkallën e hapjes dhe të llogaridhënies së pushtetit lokale në Ballkanin Perëndimor.

Pushteti lokal në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmbush vetëm 25% të treguesve të shkallës së hapjes, analizuar sipas fushave të transparencës, qasjes, integritetit dhe efikasitetit. Ky vlerësim mesatar, i cili është dukshëm më i ulët se mesatarja e rajonit, tregon një nivel të ulët të angazhimit dhe të përkushtimit nga komunat për përmbushjen e standardeve të hapjes. Ky indeks tregon gjendjen alarmante të hapjes së pushtetit lokal, duke pasur parasysh thelbin e ekzistencës së komunave, të cilat duhet të jenë në shërbim të qytetarëve; transparencën ta bazojnë në të dhëna dhe informata të hapura; të kenë procedura të qarta për vendimmarrjen me pjesëmarrje, si dhe procedura të qarta për marrjen e shërbimeve publike; por edhe të shpjegojnë me përgjegjësi se për çka i kanë përdorur paratë publike që i kanë pasur në dispozicion dhe si e kanë përmirësuar jetën e komunitetit.

Gjithë dokumentin mund ta lexoni në këtë link.