Arkivi

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Efikasitet më i mirë përmes teknologjive Cloud

Këto kurse ofrojnë njohuri për përfitimet, rreziqet dhe rekomandimet për përdorimin e Cloud teknologjive dhe hapa për të përmirësuar data bazat e juaja dhe të zvogëloni shpenzimet përmes tranzicionit në një model cloud kompjuterik.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Menaxhimi i e-mbeturinave

Ky kurs ofron njohuri për pajisjet elektrike ekologjike përmes vështrimit të kushteve për menaxhimin e e-mbeturinave në mënyrë efektive dhe të sigurtë. Këtu përfshihen detajet për infrastrukturën e nevojshme si dhe politikat dhe kornizat rregullative që përdoren për të trajtuar problemin më të madh me e-mbeturinat.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Njohja kompjuterike

Ky kurs ofron njohuri dhe mundësi për të përdorur kompjuterët dhe teknologjitë e ngjajshme në mënyre efikase, nëpërmjet shkëmbimit të një spektrit të gjërë të aftësive duke përfshirë edhe nivele të ndryshme, duke filluar prej aftësive themelore për përdorim deri në programim dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë të avancuar.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Onlajn sigurimi

Në këtë tranim do të fitoni këshilla dhe udhëzime që në mënyrë të sigurtë të kënaqeni në përfitimet e internetit, informacione të përgjithshme për internetin si medium, mundësitë të cilat i ofron, rreziqet të cilat sjell dhe mënyrat se si të mbrohemi prej tyre.  

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Të dhënat e hapura

Trajnimi për të dhënat e hapura Ju lejon të njiheni me definicionin e të dhënave të hapura dhe si ti njihni dhe ti përdorni të dhënat e hapura.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Parimet e qeverisë së hapur

Ky kurs u mundëson që të mësoni për doktrinën qeverisëse e cila avokon se qytetarët kanë të drejtë të qasen në dokumentet e qeverisë dhe procedurat me qëllim që të mundëson mbikqyrje publike efikase si dhe të mundëson të mësoni më shum reth asaj se si ti qaseni punës së qeverisë.

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Promovimi përmes mediave sociale

Kurset për promovim përmes mediave sociale fokusohen në krijimin e përmbajtjeve, të cilat tërheqin vëmendjen dhe e inkurajojnë lexuesin ti shpërndan të njejtat në mediat e tij sociale. Këto kurse ofrojnë udhëzime të detajuara se si: Të promovoni përmbajtje në blogun tuaj ose në faqen e destinuar përmes mediave sociale Të rrisni numrin e vizituesve […]

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Tregime dixhitale

Kursi për tregime digjitale i referohet formës së shkurtë të prodhimit të mediave dixhitale, të cilat u mundësojnë njerëzve të mësojnë se si të shkëmbejnë aspektet e tregimeve të jetës së tyre. “Media” mund të përfshijë ekuivalentin dixhital të teknikave të filmit, animacionin, fotografinë, audio ose ndonjë formë tjetër të mediave të cilat nuk janë […]

mediumski-item-img-1.png

16.10.2014

Gjuha e urrejtjes në internet

Qëllimi i trajnimit është për të mësuar se si ta njohin gjuhën e urrejtjes në internet në të gjitha format e saj, duke i përfshirë edhe ato të cilat më së shumti i ndikojnë të rinjtë, siç janë dhuna në internet dhe urrejtja në internet. Trajnimi fokusohet në përdorimin e mediave sociale për ndërveprim social […]

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

Onlajn gazetari

Me përparimin e mediumeve elektronike erdhi deri tek rritja e kërkesës për gazetarë të përgjegjshëm – profesional me aftësi dhe dituri ti përdorin mediumet e reja dhe për të transmetuar në të njejtën kohë informacione për publikun. Me këtë kurs, pjesëmarrësit do të mësojnë për të drejtat dhe përgjegjësitë e profesionistëve të mediave në demokraci. […]

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

portalb.mk

mediumski-item-img-1.png

09.10.2014

Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni

Trego më shumë