Мени

Студија: Обврски, очекувања и предизвици при справување со е-отпад

Документот претставува осврт на проблемот со е-отпад, како и анализа и препораки за подобрување на нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Повеќе

Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување

Во рамките на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“ го објавуваме водичот „Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување“.

Повеќе

The e-waste issue brought up in Parliament

With synergy between the BEWMAN project and the program for legislative initiatives through cooperation of civil society organizations and the Assembly of the National Democratic Institute (NDI), the Macedonian MPs were familiarized with the responsibilities and experiences coming from the EU Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE), based on which a Law on e-waste is being prepared. 

Повеќе

Одржана јавна дебата за нацрт законот за е-отпад во Охрид

На 13.06.2011 година во просториите на општина Охрид се одржа јавна дебата за нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Повеќе

Најава: Јавна дебата за законот за е-отпад во Охрид

Со цел да овозможиме сите инволвирани страни да се вклучат во дебатата за нацрт законот досега одржавме две дебати во Скопје и Штип. Третата јавна дебата ќе се одржи на 13 јуни 2011 година во Охрид. Дебатата ќе се одржи во просториите на општината, со почеток од 12 часот и ќе ...

Повеќе

Јавна дебата за нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

Во името на Фондацијата Метаморфозис и Министерството за животна средина и просторно планирање би сакале да Ве поканиме на јавна дебата за нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Повеќе

Одржана дебата за нацрт законот за е-отпад

Фондацијата Метаморфозис и Министерството за животна средина и просторно планирање одржаа јавни дебати во Скопје и Штип за нацрт Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

Повеќе

Најава: Циклус јавни расправи за Националната политика за слободен софтвер

Започнува втората фаза од имплементацијата на проектот за донесување на национална политика за слободен софтвер. Овој проект е дел од активностите на Слободен софтвер Македонија, поддржан од фондацијата Метаморфозис и Министерството за информатичко општество.

Повеќе

Прашањето за е-отпад покренато пред Собранието

Преку синергија помеѓу проектот BEWMAN и програмата за законодавни иницијативи преку соработка на граѓански организации и Собранието на Националниот демократски институт (NDI), македонските пратеници беа запознаени со обврските и искуствата кои произлегуваат од ...

Повеќе

Повикот за заштита на приватноста предаден во Собрание

Реагирајќи на заканите по приватноста и демократијата содржани во предлог-законот за измени на Законот за електронски комуникации, на 11 јуни 2010 година 16 невладини организации кои од разни аспекти го помагаат развојот на Република Македонија упатија повик до Собранието ...

Повеќе