Мени
pp092012

Македонија: Бројот на е-продавници се зголемува, но процентот со политики за приватност опаѓа

Мониторингот на присутност на политики за приватност кај е-продавниците, спроведен во месец септември 2012 од тимот на Метаморфозис, укажува на пораст на бројот на е-продавници, но намален процент на политики на приватност во овој сектор.

Повеќе

Зголемен бројот на регистрирани .gov веб-сајтови со ПП

Според последниот мониторинг спроведен од страна на Метаморфозис во месец септември 2012 година од вкупно 246 .gov регистрирани веб-сајтови, само 2,84% имаат политика за приватност.

Повеќе

Резултати од мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернетот и социјалните медиуми

Во текот на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот Социјални медиуми за демократија, Метаморфозис спроведе мини-истражување за ставовите на младите во врска со употребата на интернетот и социјалните медиуми. Во ...

Повеќе
vodich_rakovodenje_e-otpad

Електроника и е-отпад: Водич за управување со е-отпад

Водичот им овозможува на носителите на одлуки и НВОи, организатори на кампањи за поеколошка електроника преглед на барањата за безбедно и ефективно управување со е-отпад. Тука спаѓаат детали за потребната инфраструктура, како и политички и регулаторни рамки кои се ...

Повеќе
bewman-infographic_intro

Инфографик: Е-Отпад на Балканот

Отпадот од електрична и електронска опрема претставува закана за животната средина. Истражувањата кои се направени со цел да се одредат количествата и состојбата со раководење на е-отпадот на Балканот покажуваат дека и овој регион има значителен проблем со правилно ...

Повеќе

Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување

Во рамките на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“ го објавуваме водичот „Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување“.

Повеќе
wiki.mk-mk

Издаден прирачник за користење на Вики-сајтови

Во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Македонија се издаде Прирачник за Вики кој ќе служи како помошна алатка во процесот на збогатување на содржините за општините во Македонија.

Повеќе
ANTICKIOT_GRAD_NA_ISAR_MARVINCI_VALANDOVO

Првата археолошка електронска монографија под Криејтив комонс

„Античкиот град на Исар – Марвинци кај Валандово“, е дело на првиот дипломиран археолог во Македонија, д-р Викторија Соколовска, електронски објавено под Криејтив комонс лиценца, кое вчера беше промовирано во НВО инфоцентарот.

Повеќе

МЕК: Отворен ден и промоција на „Прирачник за комисиите за односи помеѓу заедниците„

На 16 и 17 јуни во пилот општините Чаир, Дебар и Гостивар ќе се одржи „отворен ден“ и промоција на Прирачник за комисиите за односи помеѓу заедниците.

Повеќе
vest_042011

Промоција на Водичот „Како до политика за приватност?“ на Координативната средба за е-трговија

На 1 април 2011 г. во Клубот на државни служби во Скопје беше одр жана промоција на Водичот „Како до политика за приватност?“ во рамките на Координативната средба за е-трговија, пред за претставници на е-продавници, процесори на наплати, банки и други чинители од областа на ...

Повеќе