Програма за дигитален активизам

Што е програмата за дигитален активизам? Ширум светот, ширењето на дезинформации е во пораст. Стратешката употреба на онлајн дезинформациите ја поткопуваат демократијата и ги поларизираат општествата. Додека начините за борба против дезинформациите во моментов се тренд во медиумите, постојните тактики првенствено се насочени кон проверувачите на факти и новинарите, оставајќи го граѓанското општество само на […]

(ДИГИЛОК) Дигитална трансформација на локално ниво – Вклучена заедница за отпорност на корупција

Сузбивањето на корупцијата е суштинско за зголемување на довербата во институциите, заштитување на демократијата, промовирање правичност и добро управување. Граѓаните ja препознаваат корупцијата како најголем проблем, а коруптивниот притисок и виктимизацијата се значително зголемени. Искористувањето на придобивките од дигиталните технологии може значително да ја унапреди транспарентноста и намали корупцијата. Општа цел на проектот: Активно вклучување […]

Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука – продолжение

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје во периодод од септември 2023 година до јули 2024 година спроведува продолжение на Програмата за медиумска обука. И оваа година, преку работилници, практиканства и студиска посета на САД, програмата ќе им […]

Систем за управување со погрешни информации и дезинформации и новинарски брифинзи

Главна цел на проектот Интегрирање на Системот за управување со погрешни информации и дезинформации во работењето на државните институции, Министерството за здравство и неговите помошни институции и обезбедување поддршка на истите да го користат поефикасно при адресирање на потребите на граѓаните.   Целни групи Здравствени работници Новинари   Очекувани резултати Воспоставена платформа за социјално слушање […]

Заштита на човековите права во ера на вештачка интелигенција

Општата цел на проектот „Заштита на човековите права во ерата на вештачка интелигенција“ е да придонесе кон заштита на човековите права во политиките поврзани со вештачката интелигенција. Специфични цели: Подигнување на јавната свест за предизвиците и ризиците по човековите права поврзани со усвојувањето на регулативата поврзана со вештачката интелигенција и Поддршка на развојот на националните […]

Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ започна со спроведување на проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија“, со цел да придонесе во процесите за подобрување на активната транспарентност на институциите на централно ниво. Проектните активности имаат за цел да придонесат кон подобро информирана јавност и поголема вклученост на граѓаните во процесот […]

ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа – 2022

ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа за институционална отвореност во регионот на Југоисточна Европа) е мрежа на граѓански организации кои заеднички работат на промовирање и обезбедување одговорност и транспарентност на владата во регионот на Југоисточна Европа, зголемувајќи го потенцијалот за граѓански активизам и граѓанско учество, промовирање и заштита на човековите права и слободи на интернет […]

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ЕУ)

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ ОБЛАСТ – Заштита на лични податоци Наслов на проектот – Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен екосистем Вид на договор/ Категорија – 2021/429-271 ИПА компонента/ (национална или регионална) – ЕИДХР Поддршка на граѓанското општество преку шеми за поддршка засновани на одредена земја во Северна Македонија Програмска година […]

Зајакнување на граѓанското општество преку дигитална трансформација

Цели на проектот: Зајакнување на компетенциите на вработените во Метаморфозис како едукатори и обучувачи на возрасни во врска со онлајн и иновативни алатки и пристапи за учење; Зајакнување на капацитетите на Фондација Метаморфозис за едуцирање на граѓанските организации за дигиталната трансформација и Подобрување на капацитетите на Метаморфозис за развивање одржлива меѓународна соработка и меѓународно учење. […]

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ABA ROLI)

Општа цел: Да се промовира спроведувањето на Законот за заштита на личните податоци при дизајнирање и испорака на дигитални услуги со цел да се направат побезбедни и подостапни за сите граѓани, особено за членовите на маргинализираните групи погодени од дигиталните јазови. Специфични цели: Институциите ја подобруваат усогласеноста со Законот за заштита на личните податоци при […]

Центар против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко новинарство

Главна цел на проектот Откривање на странско малигно влијание на Западен Балкан преку разоткривање и мапирање на протокот на дезинформации и пропаганда што потекнуваат од надворешни актери низ регионот. Специфични цели Зголемување на капацитетот на новинарите и медиумите да идентификуваат, документираат, известуваат и разоткриваат странски малигни влијанија; Едуцирање на јавноста за природата и ефектите на […]

Промовирање на отчетноста и транспарентноста на јавните реформи

Генерална цел на проектот Да се зголеми отчетноста на јавните службеници и да се промовира активен ангажман на информирани граѓани во Република Северна Македонија, овозможувајќи соработка со повеќе засегнати страни во процесите на демократски реформи на патот на интеграција во Европската унија (ЕУ), преку зголемено влијание на јавната политика преку проверка на факти и мониторинг […]