Programi i Aktivizmit Digjital

Çfarë është Programi i Aktivizmit Digjital? Në mbarë botën, përhapja e dezinformatave është në rritje. Përdorimi strategjik i dezinformatave në internet e minon demokracinë dhe i polarizon shoqëritë. Ndërsa mënyrat për të luftuar dezinformimin aktualisht janë trend në media, taktikat ekzistuese kryesisht janë të dedikuara për verifikuesit e fakteve dhe gazetarët, duke e lënë shoqërinë […]

(DIGILOK) Transformimi digjital në nivel lokal – Komuniteti i përfshirë për rezistencë ndaj korrupsionit

Luftimi i korrupsionit është thelbësor për rritjen e besimit në institucione, mbrojtjen e demokracisë, promovimin e drejtësisë dhe qeverisjen e mirë. Qytetarët tashmë e njohin korrupsionin si problemin më të madh, ndërsa presioni korruptiv dhe viktimizimi janë rritur ndjeshëm. Shfrytëzimi i përfitimeve nga teknologjitë digjitale mund të përmirësojë ndjeshëm transparencën dhe të reduktojë korrupsionin. Qëllimi […]

Sistemi për Menaxhimin e Informatave të Rreme dhe Dezinformatave dhe Takime Informuese me Gazetarët

Qëllimi kryesor i projektit Integrimi i Sistemit për menaxhimin e informatave të rreme dhe dezinformatave në punën e institucioneve shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të saj ndihmëse dhe ofrimi i mbështetjes për t’i përdorur ato në mënyrë më efektive gjatë adresimit të nevojave të qytetarëve.   Grupet e synuara Punonjësit shëndetësorë Gazetarët   Rezultatet […]

Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale

Qëllimi i përgjithshëm i projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale” është të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në politikat që lidhen me inteligjencën artificiale. Qëllimet specifike: Rritja e ndërgjegjësimit publik për sfidat dhe rreziqet e të drejtave të njeriut që lidhen me miratimin e rregulloreve që […]

Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ започна со спроведување на проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија“, со цел да придонесе во процесите за подобрување на активната транспарентност на институциите на централно ниво. Проектните активности имаат за цел да придонесат кон подобро информирана јавност и поголема вклученост на граѓаните во процесот […]

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore 2022

ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në rajon Evropën Juglindore) është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë së bashku për të promovuar dhe për të siguruar përgjegjësi dhe transparencë të qeverisë në rajonin e Evropës Juglindore, për ta rritur potencialin për aktivizëm qytetar pjesëmarrjen e qytetarëve, për t’i promovuar […]

Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës (BE-ja)

PËRMBLEDHJE E BUXHETIT FUSHA – Mbrojtja e të dhënave personale Titulli i projektit – Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës Lloji i kontratës/Kategoria – 2021/429-271 Komponenti IPA / (kombëtar ose rajonal) – EIDHR Mbështetje për shoqërinë civile përmes skemave mbështetëse të bazuara në vendin e caktuar […]

Forcimi i shoqërisë civile përmes transformimit digjital

Qëllimet e projektit: Forcimi i kompetencave të punonjësve të Metamorfozis si edukatorë dhe trajnerë të të rriturve në lidhje me mjetet dhe qasjet e të mësuarit online dhe novatore; Forcimi i kapaciteteve të Fondacionit Metamorfozis për t’i edukuar organizatat e shoqërisë civile mbi transformimin dixhital dhe Përmirësimi i kapaciteteve të Metamorfozis për të zhvilluar bashkëpunim […]

Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi gjithëpërfshirës (ABA ROLI)

Qëllimi i përgjithshëm: Promovimi i zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në dizajnimin dhe ofrimin e shërbimeve digjitale me qëllim që ato të bëhen më të sigurta dhe më të qasshme për të gjithë qytetarët, veçanërisht për anëtarët e grupeve të margjinalizuara të prekura nga hendeku digjital. Qëllimet specifike: Institucionet e përmirësojnë […]

Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse

Titulli e projektit: Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve të rrezikshme përmes gazetarisë mbikëqyrëse Qëllimi kryesor i projektit Zbulimi i ndikimit keqdashës të huaj në Ballkanin Perëndimor duke ekspozuar dhe hartëzuar rrjedhën e dezinformatave dhe propagandës që buron nga aktorë të jashtëm në të gjithë rajonin. Qëllimet specifike Rritja e kapacitetit të […]

Verifikimi i fakteve për përparimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt BE-së

Qëllimi i përgjithshëm i projektit Të rritet llogaridhënia e nëpunësve publikë dhe të promovohet angazhimi aktiv i qytetarëve të informuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke mundësuar bashkëpunim me më shumë palë të interesuara në procesin e reformave demokratike në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian (BE), përmes rritjes së ndikimit të politikave publike […]

Përgjigje e shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat

Emri i projektit: Përgjigje e shpejtë ndaj dezinformatave për vaksinat Qëllimet e projektit Të rritet prodhimi dhe shpërndarja e përmbajtjeve të verifikuara dhe edukative mediatike (që synon profesionistët e medias dhe publikun e gjerë); Të kërkohet transparencë nga autoritetet dhe të lehtësohet bashkëpunimi me mediat dhe shoqërinë civile; Të mundësohet bashkëpunimi i drejtpërdrejtë midis gazetarëve, […]