Мени

Ditët e edukimit mediatik 2020

Nga 26 tetori deri më 2 nëntor 2020, do të mbahet edicioni i dytë i Ditëve të Edukimit Mediatik në organizim të Rrjetit për edukim mediatik. Gjatë DEM 2020, të gjithë qytetarët e interesuar do të kenë mundësinë të përfshihen në aktivitetet e parashikuara nga programi i këtij viti, të cilat përfshijnë: punëtori, debate, uebinare dhe ngjarje të tjera në internet të përqendruara në aspekte të ndryshme të edukimit mediatik. Për shkak të pandemisë aktuale të ...

Повеќе

U mbajt ngjarja online për qeveri të hapur në nivelin lokal në kuadër të iniciativës “Qyteti i hapur”

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi një ngjarje online në temën qeveria e hapur në nivelin lokal. Ngjarja u zhvillua më 29 shtator 2020 dhe është ngjarja e pesta nga serie e ngjarjeve që realizohen në kuadër të projektit për promovimin e iniciativës “Qyteti i hapur”. Qëllimi i ngjarjes ishte ngritja e vetëdijes dhe rritja e njohurive të palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me iniciativën “Qyteti i ...

Повеќе

Prezantimi përfundimtar i rezultateve të projektit STEP

Fondacioni Metamorfozis së bashku me partnerët e projektit Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan, më 30 Shtator duke filluar në orën 11.00 organizojnë prezantim përfundimtar të rezultateve të Projektit për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP dhe një debat të hapur mbi “Rekomandimet e Projektit STEP për të tejkaluar sfidat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërkufitar të turizmit midis rajoneve të Pollogut...

Повеќе

U mbajt ngjarja online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i hapur”

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi një ngjarje online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i Hapur”. Ngjarja promovuese u mbajt më 15 shtator 2020. Qëllimi i ngjarjes ishte ngritja e vetëdijes dhe rritja e njohurive të palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me Iniciativën “Qyteti i hapur”. Ngjarjen e hapi Qëndresa Sulejmani, drejtore e programeve në Fondacionin Metamorfozis, kurse iniciativën e...

Повеќе

U mbajt ICEDA – Sesion informues online për skemën e granteve më 10.09.2020

Në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 6 vende (Maqedonia e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizoi një sesion informues online në formën e uebinarit për aplikuesit e mundshëm në Thirrjen për aplikime për grante për organizatat e shoqërisë civile. Sesioni u mbajt më 10.09.2020 (e enjte) në ...

Повеќе

ICEDA – Sesion informues online për skemën e granteve 10.09.2020 (10:00)

Në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 6 vende (Maqedonia e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizon një sesion informues online në formën të uebinarit për aplikuesit e mundshëm në Thirrjen për aplikime për grante për organizatat e shoqërisë civile. Sesioni do të mbahet më 10.09.2020 (e enjte) ...

Повеќе

U mbajt mbledhja e parë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 08.07.2020, u mbajt takimi i parë i anëtarëve të Këshillit drejtues të ICEDA-s përmes platformës ZOOM. Takimi kishte për qëllim njohjen e anëtarëve dhe emërimin e një nënkryetari të Këshillit drejtues, por kryesisht u diskutua dhe u vlerësua përparimi i projektit në fazën fillestare. Gjithashtu u debatuan edhe aktivitetet e ardhshme dhe dinamika e projektit. Në takim morën pjesë anëtarët e Këshillit drejtues ose zëvendës-anëtarët e të gjithë partnerëve ...

Повеќе

Realizohet trajnim online për të dhënat e hapura

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, realizoi një trajnim dy-ditor online për të dhënat e hapura. Trajnimi u mbajt më 29 dhe 30 qershor 2020. Në trajnim morën pjesë anëtarët e ekipeve për hapjen e të dhënave nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Agjencia për ...

Повеќе

Anëtarët e Rrjetit Ballkanik për luftimin e dezinformatave do të marrin pjesë në konferencën virtuale “Global Fact 7”

Konferenca “Global Fact”, e cila paraqet tubimin më të madh në botë të verifikuesve të fakteve, do të mbahet online nga 22 deri më 30 qershor. Në tubimin virtual njëjavor në virtual.globalfact7.com pritet të marrin pjesë mbi 150 ligjërues nga më shumë se 40 vende të ndryshme, të cilët do të diskutojnë për situatën dhe për të ardhmen e verifikimit të fakteve. Anëtarët e ADN-Ballkan, të cilët janë gjithashtu anëtarë të Rrjetit Ndërkombëtar për Verifikimin e...

Повеќе

U mbajt takimi fillestar për zbatimin e aktiviteteve për hapjen të të dhënave të institucioneve shtetërore

Në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrjen qytetare, Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizuan një takim fillestar online për zbatimin e aktiviteteve për hapjen e të dhënave të pesë institucioneve shtetërore. Takimi u mbajt më 17 qershor 2020. Në takim u prezantuan aktivitetet që janë planifikuar të zbatohen në periudhën e ardhshme, u prezantua korniza kohore dhe u diskutua mënyra e zbatimit të ...

Повеќе