Aktivitetet

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së

mediumski-item-img-1.png

31.08.2022

U mbajt ngjarja përmbyllëse e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare.

Me një ngjarje rasti, më 29 gusht 2022, u shënua përfundimi i Projektit gjashtëvjeçar për Pjesëmarrje Qytetare, përmes të cilit u nxit dhe promovua dialogu mes qytetarëve dhe pushtetit. Qëllimi kryesor i Projektit

mediumski-item-img-1.png

30.08.2022

Të dhëna të hapura në katër institucione të pushtetit qendror

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës zbatoi aktivitete për ofrimin e mbështetjes për katër institucione të reja shtetërore për publikimin e të dhënave të hapura. Mbështetja për hapjen

mediumski-item-img-1.png

30.08.2022

Lëshohet në përdorim mjeti për përgatitjen e buxhetit qytetar

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka zhvilluar platformën online www.gragjanskibudzet.mk. “Buxheti qytetar” është mjet bazë për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së komunës. Në të do të

mediumski-item-img-1.png

27.07.2022

Takimi i pestë i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Më 27 korrik 20222 u mbajt takimi i pestë i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik Grupi i punës është pjesë e aktiviteteve që Ministria

mediumski-item-img-1.png

26.07.2022

Hartëzimi i barnatoreve dhe krahasimi i çmimeve me aplikacionin e ri www.najdiapteka.mk

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacionin Metamorfozis organizoi tre hakatone për të dhënat e hapura. Zgjidhja fituese e hakatonit të 3-të për të dhëna të hapura është finalizuar dhe

mediumski-item-img-1.png

14.07.2022

Promovimi i platformës Shkruaju

Më 13 korrik të vitit 2022, Fondacioni Metamorfozis organizoi një takim të shkurtër me 15 këshilltarë komunalë dhe përfaqësues të pushtetit lokal, me qëllim të promovimit të platformës Shkruaju (www.pishi.im). Platforma është paraparë

mediumski-item-img-1.png

08.07.2022

Takimi i katërt i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Më 7 korrik 20222 u mbajt takimi i katërt i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik Grupi i punës është pjesë e aktiviteteve që Ministria

mediumski-item-img-1.png

07.07.2022

Platforma “Shkruaju” është një mundësi e re për ndërveprim dhe shkëmbim të informatave mes qytetarëve dhe këshilltarëve të zgjedhur komunalë

Në kuadër të Projekti të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka zhvilluar një platformë online www.pishi.im me qëllim të ndërveprimit dhe shkëmbimit të informatave ndërmjet qytetarëve dhe këshilltarëve të zgjedhur komunalë. Qëllimi

mediumski-item-img-1.png

05.07.2022

Aplikacioni për ueb – Hartëzimi i shkollave është i disponueshëm për përdorim

Aplikacioni për ueb – Hartëzimi i shkollave i cili ishte zgjidhja fituese e Hakatonit të dytë për të dhëna të hapura është në dispozicion për përdorim. Aplikacioni u zhvillua nga ekipi i kompanisë

mediumski-item-img-1.png

24.06.2022

15 nëpunës shtetërorë morën pjesë aktive në Punëtorinë për të dhënat e hapura

Më 23 qershor dhe 24 qershor Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, mbajti punëtorinë për të dhënat e hapura për nëpunësit shtetërorë nga ministritë dhe agjencitë. Në aktivitetin

Trego më shumë