Aktivitetet

mediumski-item-img-1.png

29.06.2022

Çfarë është VPN (rrjeti privat virtual) dhe çfarë mundësish ofron?

Ndoshta shumë prej nesh e kanë hasur termin VPN, por shumë më pak janë ata që e dinë saktësisht se çfarë do të thotë VPN dhe çfarë mundëson përdorimi i tij. Infografikët e…

mediumski-item-img-1.png

23.05.2022

Këshilla për krijimin e fjalëkalimeve të forta

Fjalëkalimet janë linja e parë e mbrojtjes kundër qasjes së paautorizuar në pajisjet dhe të dhënat tona. Sa më të forta fjalëkalimet tona, aq më të sigurt jemi në hapësirën online. Prandaj, duhet…

mediumski-item-img-1.png

30.04.2022

Këshilla për siguri më të madhe në internet

Megjithëse, për shumë njerëz, përdorimi i internetit është një rutinë që praktikohet në baza ditore, rrallëherë i kushtohet vëmendje e mjaftueshme përdorimit të sigurt të internetit. Siguria në internet, e njohur edhe si…

mediumski-item-img-1.png

31.03.2022

Ftesë për Biseda për Privatësinë #6 – Mbrojtja e të dhënave personale në procesin e kërkimit të punës

Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë të gjithë ata që kanë aplikuar më parë, ata që aplikojnë tani dhe që do të aplikojnë në të ardhmen, përfaqësuesit e punëdhënësve nga sektori privat, publik…

mediumski-item-img-1.png

29.03.2022

Përparësitë, rreziqet dhe rregullat për vendosjen e mbikëqyrjes me video

Zhvillimi i teknologjisë bashkëkohore ka sjellë shumë përfitime, por edhe rreziqe të cilave duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë, veçanërisht me vendosjen e mbikëqyrjes me video, duke qenë se kohët e fundit është…

mediumski-item-img-1.png

24.03.2022

Të dhënat personale dhe të drejtat e subjekteve të të dhënave personale

A e dini se cilat të dhëna janë të dhëna personale? A e dini se të dhënat personale u referohen vetëm personave fizikë? Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale garanton më shumë…

mediumski-item-img-1.png

15.03.2022

Ftesë për Biseda për Privatësinë # 5 – Liria e mediave dhe mbrojtja e të dhënave personale

Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë gazetarët, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve, si dhe të gjithë individët e tjerë që duan të diskutojnë dhe të mësojnë më shumë rreth temës…

mediumski-item-img-1.png

24.02.2022

Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin për Zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike

Të nderuar, Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike të marrin pjesë në një trajnim me temë “Mbrojtja e të dhënave personale në procesin…

mediumski-item-img-1.png

18.01.2022

Biseda për privatësinë # 2 – Jini egoist me të dhënat tuaja

Të nderuar, Fondacioni Metamorfozis ju fton në takimin e dytë të iniciativës “Biseda për privatësinë” që do të jetë në temë “Jini egoist me të dhënat tuaja.” Në takim do të marrë pjesë…

mediumski-item-img-1.png

28.12.2021

Nënshkruhet Memorandum i bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Metamorfozis dhe Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Bardhyl Jashari dhe Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Imer Aliu, nënshkruan një Memorandum, i cili i afirmon përpjekjet e të dyja palëve për të…

mediumski-item-img-1.png

20.12.2021

Ftesë për t’iu bashkuar iniciativës “Biseda për privatësinë”

Fondacioni Metamorfozis fillon me zbatimin e iniciativës “Biseda për privatësinë”, e cila synon t’i bashkojë anëtarët e publikut të gjerë, nëpunësit publikë, organizatat e shoqërisë civile, gazetarët, mësimdhënësit dhe individët e tjerë të…

mediumski-item-img-1.png

03.12.2021

Thirrje për shprehje të interesimit: Ekspert për mbrojtjen e të dhënave personale

            Fondacioni Metamorfozis ishte një nga të parët që i promovoi të drejtat e njeriut në internet – duke i ndihmuar komunitetet të përballen me ndryshimet e mëdha…

Trego më shumë