Во првата проектна година, ИЦЕДА тимот ја спроведе ИЦЕДА едукативната и информативна кампања за придобивките и предизвиците поврзани со Дигиталната агенда. Кампањата траеше помеѓу март 2020 – јануари 2021, каде што како дел од целите и активностите на ИЦЕДА мрежата, тимот креираше е-содржини кои беа промовирани на социјални медиуми, преку мрежи на медиуми, институции и граѓански организации, и на локални, национални, регионални и меѓународни настани.

Сите материјали се достапни на англиски и локалните јазици кои се зборуваат во земјите на Западен Балкан. За да добиете пристап до истите, само кликнете на името на материјалот во продолжение.

Опсерваторија на Дигиталната агенда – Извештаи за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во земјите од Западен Балкан

 

Опсерваторија на Дигиталната агенда – Регионално истражување

 

Анимација

 

Инфографици:

 

Видео

 

Истражувачки стории:

 

За повеќе едукативна и информативна содржина, следете го @ICEDAproject на Facebook и Twitter.

——————————————————————————————————————————

Материјалите се дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Материјалите се произведени со финансиска поддршка на Европската Унија. Нивната содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: