Në vitin e parë të projektit, ekipi i ICEDA e zhvilloi fushatën edukative dhe informuese të ICEDA mbi përfitimet dhe sfidat e Agjendës Digjitale. Fushata zgjati midis marsit 2020 – janarit 2021, ku si pjesë e qëllimeve dhe aktiviteteve të rrjetit ICEDA, ekipi krijoi e-përmbajtje që u promovuan në mediat sociale, përmes rrjeteve mediatike, institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile, dhe në ngjarjet lokale, kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Të gjitha materialet janë në dispozicion në anglisht dhe në gjuhët lokale që fliten në Ballkanin Perëndimor. Për t’i parë ato, thjesht klikoni në emrin e materialit më poshtë.

Observatori i Agjendës Digjitale – Raporte mbi situatën aktuale dhe udhërrëfyes për avancimin e Agjendës Digjitale në vendet e Ballkanit Perëndimor

 

Observatori i Agjendës Digjitale – Hulumtim rajonal

 

Animacion

 

Infografikë:

 

Video

 

Storje hulumtuese:

 

Për më shumë përmbajtje edukative dhe informuese, ndiqni @ICEDAproject në Facebook dhe Twitter.

————————————————– ————————————————– ————————–

Materialet janë pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA”, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. Materialet janë përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tyre është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), CRTA – Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura Kosovë – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: