Ekipi i ICEDA nga 5 vendet e synuara në Ballkanin Perëndimor vazhdon të edukojë dhe të informojë qytetarët, organizatat e shoqërisë civile, bizneset dhe institucionet për përfitimet dhe sfidat që lidhen me Agjendën Digjitale, përmes një fushate edukative dhe informuese publike. Fushata zgjati nga shkurti i vitit 2021 deri në janar të vitit 2022, ku si pjesë e qëllimeve dhe aktiviteteve të rrjeti ICEDA, ekipi krijoi numër të madh të e-përmbajtjeve që u promovuan në mediat sociale, me rrjetet e mediave, institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile bashkëpunuese, si dhe në ngjarjet lokale, kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.

Në varësi të vendit, materialet janë të disponueshme në anglisht dhe në gjuhët lokale në vendet e synuara të Ballkanit Perëndimor. Për t’iu qasur atyre, klikoni në emrin e materialit më poshtë dhe zgjidhni gjuhën në të cilën dëshironi ta lexoni (nëse ka mundësi të tillë).

Observatori i Agjendës Digjitale – Raporte mbi situatën aktuale dhe udhërrëfyes për avancimin e Agjendës Digjitale, viti 2021.

Observatori i Agjendës Digjitale – Raport Përmbledhës 2021

Animacione

Infografikë

Video

Storje hulumtuese:

Shihni materialet nga viti paraprak këtu. Për më shumë përmbajtje edukative dhe informuese, ndiqni @ICEDAproject në Facebook dhe Twitter.

——————————————————————————————————————————

Këto materiale janë krijuar si pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian. Materialet janë krijuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tyre është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit IECDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: