Тимот на ICEDA од 5 таргетирани земји од Западен Балкан продолжува да ги едуцира и информира граѓаните, граѓанските организации, бизнисите и институциите за придобивките и предизвиците поврзани со Дигиталната агенда, преку јавна едукативна и информативна кампања. Кампањата траеше од февруари 2021 до јануари 2022 година, каде што како дел од целите и активностите на мрежата ICEDA, тимот создаде голем број е-содржини кои беа промовирани преку социјалните медиуми, со мрежи на колаборативни медиуми, институции и граѓански организации, како и на локални, национални, регионални и меѓународни настани.

Во зависност од земјата, материјалите се достапни на англиски и на локални јазици во целните земји од Западен Балкан. За да пристапите до нив, кликнете на името на материјалите подолу и изберете го јазикот на кој сакате да ги прочитате (доколку има таква опција).

Опсерваторија за Дигиталната агенда – Извештаи за тековните состојби и патокази за унапредување на Дигиталната агенда 2021 година

Опсерваторија за Дигитална агенда – Кумулативен извештај 2021 година

Анимации

Инфографици

Видео

Истражувачки стории:

Погледнете ги материјалите од претходната година овде. За повеќе едукативни и информативни содржини, погрижете се да го следите @ICEDAproject на Facebook и Twitter.

——————————————————————————————————————————

Овие материјали се креирани како дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA“ кофинансиран од Европската Унија. Материјалите се креирани со финансиска поддршка на Европската Унија. Нивната содржина е единствена одговорност на партнерите на IECDA и не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

 

Сподели: